Tre startups från BizMaker får 300 000 kronor vardera av Vinnova

Erica Markusson, affärsrådgivare inom finansiering på BizMaker. Foto: BizMaker

Start-up-företagen LifePulse, Big Akwa och Nordic Renew Resource har beviljats stöd i Vinnovas utlysning ”Innovativa Startups”.

Big Akwa utvecklar en metod för att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling.

LifePulse utvecklar ett kostnadseffektivt och webbaserat E-hälsosystem för företag som satsar på välmående medarbetare.

Nordic Renew Resource utvecklar en process som renar avloppsvatten från tungmetaller i industrin.

Av totalt 934 sökande får 168 startups dela på 50 miljoner kronor från Vinnova. Finansieringen är ägnad att vidareutveckla skalbara lösningar som bidrar till hållbar tillväxt på en global marknad.

– Inför utlysningen gjorde vi en medveten satsning för att få fler av våra startups att söka Vinnovas stöd till Innovativa Startups, väl medvetna om att det är stor konkurrens om medlen. Därför är det oerhört roligt att vi nu kan se ett så bra utfall, säger Erica Markusson, affärsrådgivare inom finansiering på BizMaker.

BizMaker är en regional innovationsaktör i Västernorrland.