Norra Skog sågar EU-kommissionens taxonomi

Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skog. Foto: Norra Skog

EU-kommissionens delegerade akt, Taxonomi till hållbara finanser, innebär ett bakslag för klimatomställningen till ett hållbart samhälle, svenskt näringsliv samt för enskilda skogsägare som nu riskerar en ökad byråkrati och administration. Det skriver Norra Skog i ett pressmeddelande.

 

– Förslaget från EU kommissionen är kontraproduktivt och tar inte vara på skogens stora klimatnytta att ersätta fossila produkter med förnybara alternativ. I stället riskerar taxonomin att gynna fossilindustrin på bekostnad av svenskt skogsbruk säger Jonas Eriksson, medlemschef vid Norra Skog, i pressmeddelandet.

 

– Den svenska skogen tar årligen upp 40-50 miljoner ton koldioxidekvivalenter och klimatnyttan kan öka ytterligare med ett aktivt skogsbruk. Virket från avverkningar kan användas till långlivade produkter som att bygga hus i trä och på så sätt ersätta fossilbaserade produkter framhåller Torgny Hardselius, styrelseordförande vid Norra Skog.

 

”Utformningen av Taxonomin understödjer ett passivt skogsbruk i tron att detta bygger upp kolförrådet i skogarna, något som dock bara sker så länge vi har växande skogar. Man missar alltså att det är det aktiva skogsbruket som sedan hundra år tillbaka skapat förutsättningen för ökande kolförråd i våra svenska skogar”, skriver Norra Skog.

 

– Byråkratin och detaljstyrningen hotar i förlängningen råvaruförsörjningen till skogsindustrin med nedläggningar och minskade arbetstillfällen som följd. Från skogsägarrörelsen har vi tidigt pekat på orimligheterna med förslagen i Taxonomin för svenskt skogsbruk. Nu uppmanar vi Europaparlamentet och rådet att säga Nej till EU kommissionens delegerade akt om Taxonomi, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skog.

Taxonomin har tidigare också hårt kritiserats av bland annat Skogsindustrierna. 

– EU kommer få en tuff uppgift i att skapa entusiasm för sin taxonomi hos de miljontals privatpersoner i EU som äger skog, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna.