Gasum öppnar biogasanläggningen i massa- och pappersbruket Nymölla

Foto: Gasum
Foto: Gasum

Energibolaget Gasum har i samarbete med Stora Enso etablerat en anläggning som producerar flytande biogas av processvatten från Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla. Anläggningen ska vara den första i Sverige.

 

Genom att omvandla processvatten till flytande biogas (LBG) kommer anläggningen att producera förnybart bränsle för vägtransporter, industrin och sjöfartssektorn.

 

– Drivkraften bakom detta banbrytande projekt var det gemensamma intresset att minska utsläppen av koldioxid och skapa någonting värdefullt av avfall. Resultatet är en anläggning som kan producera 75–80 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för upp till 200 lastbilar, säger Johanna Lamminen, vd på Gasum, i ett pressmeddelande.

 

Den totala investeringen i Nymölla uppgår till nästan 450 miljoner kronor, och Gasum investerar 270 miljoner kronor i projektet, Stora Enso 50 miljoner kronor och ytterligare 121,5 miljoner kronor i form av ett bidrag från Naturvårdsverket, via ”Klimatklivet”.

 

Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla producerar 340 000 ton massa och 485 000 träfritt kontorspapper varje år. Gasums biogasanläggning ligger i samma område som pappersbruket och är kopplat till pappersbrukets befintliga avloppssystem.

 

Det mottagna processvattnet behandlas i en anaerob reaktor där det organiska innehållet omvandlas till metan – biogas. Det anaerobt behandlade processvattnet, som nu innehåller 50–60 procent mindre organiska ämnen, leds tillbaka till pappersbrukets befintliga aeroba avloppsreningsverk. Den producerade biogasen uppgraderas och kondenseras. I kondenseringsprocessen kyls biogasen ner till -162 grader Celsius när den går in i vätskefasen.  Den flytande biogasen lagras i stora förvaringstankar innan den hämtas upp och transporteras av Gasums lastbilar till bland annat tankstationer över hela landet.