Skogsindustrierna: “Ökad kolinlagring är ineffektiv klimatpolitik”

I en artikel på DN Debatt argumenterar miljökonsulten Magnus Nilsson för att Sverige bör sätta ett politiskt, ambitiöst mål för ökad kolinlagring i skogen. Han anser att detta är en breddning av klimatpolitiken som EU-kommissionen förespråkar och som Sverige bör ta efter. Skogsindustrierna menar att det är fel strategi.

I en replik på debattartikeln skriver Magnus Berg och Viveka Beckeman, Skogsindustrierna, att Sverige i stället bör inrikta politiken mot en hållbart ökad tillväxt i skogen i kombination med mål för ökad substitution av fossila material.

“Förslagen i EU-kommissionens klimatpaket visar att de missar helheten. Vägen till lägre utsläpp går genom samhällets omställning från fossilt till cirkulärt och förnybart i såväl långlivade som kortlivade produkter”, framhåller de och pekar på att denna omställning redan är igång, genom bland annat ett rekordstort intresse från byggsektorn för att bygga mer i trä och livsmedelsbranschens utfasning av förpackningar i plast.

Skogsindustrierna menar att det nu är bråttom att ytterligare öka takten i denna omställning.

Inga hårklyverier

“Vi anser därför att ett mål för ökad kolinlagring är ineffektiv och kortsiktig klimatpolitik. I stället bör vi inrikta politiken mot en hållbart ökad tillväxt i skogen i kombination med mål för ökad substitution av fossila material.

Det kan låta som hårklyverier. Är inte ökad kolinlagring och ökad tillväxt samma sak? Nej, det är en väsensstor skillnad dem emellan. Det första syftar till en riskfylld strategi där skogen ska stå kvar och binda kol för att kompensera för samhällets fortsatta fossila utsläpp de närmaste decennierna, medan det andra syftar till att nyttja skogens fulla potential i klimatarbetet både på kort och lång sikt”, avslutar de artikeln.