WWF: “Den svenska skogspolitikens trovärdighet står på spel”

WWF har nyligen publicreat sin Skogsbarometer 2021 och i samband med det passat på att göra skogspolitiska uttalanden.

Skogsbarometern visar att 8 av 10 svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från att huggas ner. Lika många tycker att det är viktigt att skogsbruket skyddar livsmiljöer för arter i skogen.

– Vår undersökning visar att det är viktigt för svenskarna att vi skyddar värdefull skog från att huggas ned. I verkligheten ser vi att alltmer värdefull skog hotas och nu märks de negativa konsekvenserna av det intensiva skogsbruket på livet i skogen allt tydligare. Skogsbruk får inte ske på bekostnad av skogens ekosystem och arter, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF, i ett pressmeddelande.

– Den svenska skogspolitikens trovärdighet står på spel, när den svenska regeringen motarbetar EUs ansträngningar att i förordningar och strategier värna om den biologiska mångfalden. Detta kan slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt. Vi behöver lagstiftning och lagtillsyn som säkrar ett hänsynsfullt naturnära skogsbruk och ett politiskt mål och resurser för att uppnå 30 procent representativt skydd av skog, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF.

WWF anser att artskyddslagstiftningen ska tillämpas fullt ut inom skogsbruket, och att merparten av förslagen i den nyligen presenterade artskyddsutredningen ska tas vidare.