Testbäddscentrum byggs i Örnsköldsvik

Bild: Rise

”Ett internationellt ledande centrum för att accelerera kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter”. Så beskriver Rise det nya testbäddscentrum som ska byggas i Örnsköldsvik.

I centret, som ska stå färdigt hösten 2022, kommer finnas plats för pilotutrustningar, laboratorier, kontor och mötesplatser. Centret ska utgöra navet för Rises satsning på testbäddar inom bioraffinaderi.

Förutom nyetableringen i Örnsköldsvik genomförs investeringar i infrastruktur på ett flertal andra orter i Sverige: Piteå, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Kristinehamn och Göteborg, meddelar Rise.

– Utvecklingen av testbäddarna görs parallellt med att den nya hallen byggs. Tack vare ett antal strategiska investeringar skapar vi ett system som kan imitera bioraffinaderier och banar också väg för heta framtidsområden för bioekonomin, säger Magnus Hallberg, divisionschef Bioekonomi och hälsa på Rise, i ett pressmeddelande.

Bioteknik och CCS/CCU – infångning och användning av koldioxid – inklusive elektrokemi är exempel på sådana framtidsområden. Samtidigt förstärks befintliga områden som kemisk konvertering, lignin till drivmedel, cellulosa till nya produkter samt industriell avloppshantering.

– Vi hoppas att våra testbäddar, nya som befintliga, och vår samlade expertis inom RISE ska bli just det stöd som företagen behöver för att minska sitt klimatavtryck och bidra till nya hållbara produkter och processer.