Brist på returpapper leder till produktionsnedskärningar på Metsä Tissues bruk i Mariestad

Foto: Metsä Tissue

Covid-19-pandemin har inneburit ökade utmaningar för tillgänglighet och kvalitet på returpapper för produktion av mjukpapper. Detta har lett till tillfälliga nedskärningar av produktion av returpapper på Metsä Tissues bruk i Mariestad i Sverige, meddelar företaget som ändå inte säger sig ha några större leveransproblem eftersom tillgängligheten på färskfiberråvara är god.

Konsekvensen av detta blir att utbudet av färskfiber prioriteras i Metsä Tissues produktion, och inga större leveransproblem eller brist på mjukpapper förväntas för konsument eftersom tillgängligheten på färskfiberråvara är god.

Liknande problem med tillgänglighet av returpapper för produktion av mjukpapper finns i Europa till följd av den höga efterfrågan på tidningar till förpackningsindustrin, enligt Metsä Tissue.

– Utmaningarna med tillgängligheten av returpapper kommer inte som någon överraskning för oss, men situationen accelererar snabbare än väntat, säger Jani Sillanpää, Senior Vice President, Nordics, Metsä Tissue.