Valmet startar ny pilotanläggning i Sundsvall

Valmets fiberteknikcenter i Sundsvall. Foto: Valmet

Valmet har startat upp en ny pilotanläggning vid sitt Fiber Technology Center i Sundsvall.

Syftet med pilotanläggningen är att stärka Valmets forsknings- och utvecklingsmöjligheter inom området förbehandling av biomassa och svara upp mot marknadens krav inom bioenergi, biobränslen och biokemikalier. Pilotanläggningen  ska tillhandahålla pilot- och laboratorietjänster för Valmets kunder och ge möjlighet att testa olika råvaror samt utveckla, verifiera och optimera förbehandlingsprocessen för olika ändamål.

Pilotanläggningens förbehandlingssystem är flexibelt och kan bearbeta många olika råvaror. Den är utformad för att möjliggöra flera olika processkonfigurationer, såsom syraimpregnering, och flera olika reaktorkonfigurationer inklusive vertikalt och horisontellt reaktorsystem. Processkontrollen skyddas av Valmet DNA -system.

–Denna investering är ett viktigt steg framåt för oss som ett innovativt företag och att bli världsledande inom teknik inom bioraffinaderi. Vår pilotanläggning kan hjälpa till att utvärdera prestandan hos Valmets förbehandlingssystem med olika råvaror eller materialblandningar för varje projekt. Det minskar kundens investeringsrisk vid användning av ny teknik. Dessutom kan kunder optimera och verifiera sin förbehandlingsprocess i pilotskala, innan de skalar upp till demonstrations- och kommersiell skala, säger Olof Melander, Senior Manager på Valmet Fiber Technology Center i ett pressmeddelande.