Oväntat höga priser på tryckpapper

Katrin Heinsoo, analytiker inom papper och massa på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna

Trävarubranschen väntas slå nya produktionsrekord i år, men efter en tid med historiskt stark efterfrågan ser trycket ut att lätta något. Det visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som också rapporterar om oväntat höga priser på tryckpapper.

Två svenska massa- och pappersbruk har lagts ner under 2021, och nu stiger priset på tryckpapper.

– Det finns indikationer på att det råder brist på tryckpapper. Efterfrågan, leveranstiderna och priserna ökar. Priserna är dock trots uppgången lägre än under 2019 och bedömningen är att både efterfrågan och svensk produktion av grafiskt papper kommer att minska framöver, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom papper och massa på Skogsindustrierna.

När det gäller trävaror är den höga efterfrågan kopplad till pandemin:

– Under pandemin har det varit en global efterfrågan på trävaror av sällan skådat slag, men nu ser vi de första tendenserna till ett trendskifte och att marknaden kanske har lugnat ner sig något. I det stora hela hoppas jag att vi kommer att kunna se en mer stabil utveckling framöver, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.