Kadant startar upp flödesreningssystem vid massabruk i Brasilien

Foto: Bracell

Kadant Noss AB, ett Norrköpingsbaserat dotterbolag till amerikanska Kadant som levererar utrustning till massa- och pappersindustrin, meddelar att de framgångsrikt startat upp två system för flödesrening vid produktion av blekt lövmassa. Uppstarten av dissolvingmassakapaciteten är planerad till början av 2022. Utrustningen är en del av Bracells Star-projekt i Lençóis Paulista i São Paulo.

Bracells nya bruk i Lençóis Paulista är ett av världens största massabruk. Det består av två linjer med  en årlig kapacitet på 2,6 till 2,8 miljoner ton blekt kraftmassa och 1,5 miljoner ton dissolvingmassa baserad på eukalyptus.

Kadants leveranser till de två massalinjerna är båda kopplade till inloppslådan.