Stabila massapriser i oktober

Enligt branschsajten Euwids kartläggning av massamarknaderna i Europa ser kontrakten i oktober ut att ligga på samma prisnivå som i september, med reservation för att alla kontrakt inte hunnit skrivas under än i slutet av oktober.  ”Även om många papperstillverkare hade drivit på för prissänkningar i oktober, verkar det som om deras försök återigen misslyckats”, skriver Euwid.

Sajten noterar också att en skandinavisk massatillverkare av CTMP-massa och slipmassa aviserat prishöjningar för alla nya order från och med den 1 november, men nämner inte vilket bolag det rör sig om. Prispåslaget gäller alla destinationer och sägs spegla den snabba ökningen av energikostnaderna, särskilt för el, samt högre kostnader för kemikalier och transporter.