Projektet för utökad kapacitet vid Husums kartongbruk rullar på

För att möta den växande efterfrågan på förpackningsmaterial meddelade Metsä Board ifjol en investering för att öka produktionskapaciteten av falskartong vid bruket i Husum med 200 000 ton.

För att utöka den nuvarande kapaciteten för falskartong har projektering och anläggningsarbeten pågått i flera månader. Kartongmaskinen förlängs med 54 meter vilket kräver en utbyggnad även av maskinhallens källare.

–Vi har byggt en byggnad i byggnaden” för att kunna utföra de omfattande rivningsarbetena på ett säkert sätt och samtidigt fortsätta kartongproduktionen på BM1, säger Håkan Jonsson, projektledare, i ett pressmeddelande.

Utbyggnaden av falskartongmaskinen har planerats med hjälp av simulering och 3D-modeller. Kartongmaskinens torkparti kommer att förlängas, och rullhanteringen blir helt automatiserad.

Alla stora maskininköp för projektet har genomförts, med Valmet som huvudleverantör.

– Lagandan är väldigt bra och vi är ett dedikerat team med en positiv attityd. Samarbetet med maskinleverantörer och huvudkonsulter har fungerat smidigt, säger Håkan.

Metsä Boards projektorganisation är bemannad med 24 personer och dessutom arbetar några deltid med projektet. Ytterligare resurser för installation och driftsättning kommer senare. För närvarande arbetar cirka 30 entreprenörer på plats, främst med anläggningsarbeten.

–Den kommande helautomatiska rullhanteringen är imponerande och kommer att möjliggöra smidiga produktionsflöden. Vi har genomfört en simulering för att säkerställa att inga flaskhalsar finns inbyggda i systemet. Operatörerna kommer att kunna fokusera på maskinens prestanda och kartongens kvalitet, säger Håkan.

Uppstarten av den förnyade kartongmaskinen är planerad till hösten 2023 och full produktionskapacitet beräknas uppnås i slutet av 2025.