Ahlstrom-Munksjö bildar nytt företag för sin dekorpappersaffär

Foto: Ahlstrom-Munksjö

Ahlstrom Munkjsös styrelse har enats om att föra över ägandet av produktionstillgångar och skulder för sin dekorpappersverksamhet (papper till tapeter bland annat) till ett nybildat företag som kommer att heta Munksjö.

”Baserat på den strategiska översynen av Inredningsverksamheten har styrelsen kommit fram till att ett fristående företag skulle ge det bästa ramverket för den framtida utvecklingen av denna verksamhet”, skriver Ahlstrom-Munksjö i ett pressmeddelande.

Tillverkningen inom dekorsegmentet sker vid sex fabriker runtom i världen, ingen av dem i Sverige.