Södras investerar 200 miljoner kronor i familjeskogsbruk

Foto: Södra

Södra skapar ett nytt dotterbolag, Södra Ädla, med fokus på familjeskogsbrukets framtid. Södra Ädla kommer investera 200 miljoner kronor i innovativa bolag vars affärsidéer direkt stödjer skogsgårdarnas utveckling och lönsamhet samt ger möjlighet till ett mer mångfacetterat familjeskogsbruk. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Utveckling är en del av familjeskogsbrukets DNA och skogsgården har länge varit en arena för innovation. Denna historia bygger vi nu vidare på. Genom investeringar i innovativa bolag ska vi attrahera ny teknik till skogsgården och skapa fler affärsmöjligheter för Södras 52 000 medlemmar. Med Södra Ädla vill vi leda utvecklingen av det småskaliga skogsägandet, ge medlemmarna möjlighet att bredda sina verksamheter och stärka skogsgårdens värde, säger Lotta Lyrå, vd för Södra.

Södra Ädla kommer intresseområden sträcker sig över nya produkter, tjänster och digitala lösningar – så länge det utvecklar eller underlättar det småskaliga skogsägandet.

– Familjeskogsbruket är brett och potentialen för ny teknik att ge nya möjligheter är stor. Vi tittar på nya tjänster inom biologisk mångfald, förbättrade arbetsmetoder inom skogsbruket och olika finansiella tjänster. Vi kommer lägga mycket tid på att utvärdera affärsmodeller och möjlighet för genomslag på våra medlemmars skogsgårdar. Det är ett mycket spännande arbete som väntar, säger Erik Bengtson, investment manager för Södra Ädla.

Under de kommande åren siktar Södra Ädla på att genomföra 20 bolagsinvesteringar.