Södra delar ut sju miljoner till forskningsprojekt

Foto: Martina Wärenfeldt

Södras forskningsstiftelse delar ut sju miljoner kronor till flera olika projekt, däribland forskning om framtidens skogsskötsel och byggelement av okonventionella träslag.

Södras forskningsstiftelse delar bland annat ut 2,8 miljoner kronor till projektet ”Framtidens skogsskötsel i södra Sverige - skogsskötsel för en grön omställning”. Bidraget är en del i ett större forskningsprogram, där målet är att utveckla skogsskötselmetoder som passar i framtiden – inte minst anpassningen till ett nytt klimat.

– Det är uppenbart att framtidens klimat kräver en annan skogsskötsel. Forskningsprogrammet kommer lägga fokus på etablering och skötsel av tall liksom skötsel av blandskogar och framtidens skogsskötselplaner. Detta kommer bidra med viktig kunskap för att klara omställningen av familjeskogsbruket, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse, i ett pressmeddelande.