Brittiskt start-up-företag flyttar till Bäckhammar

Foto: Paper Province

Lixea, ett Londonbaserat start up-företag, flyttar in i lokalerna hos testbädden LignoCity i Bäckhammar. Det skriver Paper Province.

Med hjälp av 25 miljoner kronor ska de rekrytera personal och bygga en pilotanläggning för produktion av biomassaprodukter.

– Bäckhammar är en mycket lovande plats för oss. Där kan vi ta del av synergierna som kommer med det lokala pappersbruket Nordic Paper, ligninanläggningen och regionens starka skogsindustri. Vi är väldigt glada över att bygga vår pilotanläggning där och hoppas kunna samarbeta med innovativa företag i området samt med RISE som är banbrytare inom bioekonomi, säger Florence Gschwend, vd och en av grundarna av Lixea, till Paper Province.

Beslutet att flytta till Sverige, än mindre Bäckhammar, var inte självklart. Andra länder och platser stod till en början på listan.

– Det är en fantastisk kraftsamling av hela näringslivet i Värmland som gjort att Lixea valt Bäckhammar för sin pilotanläggning, säger Marcus Elmer från Business Värmland.

Processen som pilotanläggningen syftar till att utveckla heter Bioflex. Det är en ny metod för att, med hjälp av jonvätskor, dela upp biomaterial. Det kan handla om allt från våtmarksgräs och halmrester till flis och sågspån, som bryts ner till lignin och cellulosa som kan användas till papper, textilier, biokompositer och nanocellulosa.

Lixea har utvecklat en ny metod för att bryta ner biomaterial som sedan kan användas till bland annat papper, textilier, biokompositer och nanocellulosa.

Tekniken ska ha  flera ekonomiska och miljömässiga fördelar i förhållande till de tekniker som idag används för samma sak.