Sveaskog otacksam vinnare av svenska Greenwashingpriset

Olof Johansson, Sveaskog. Foto: Sveaskog

Sveaskog har tilldelats det svenska Greenwashingpriset.

– Det är bra att greenwashing uppmärksammas och att vi, som Sveriges största skogsägare, granskas. Däremot håller vi inte med om att Sveaskog sysslar med greenwashing, säger Olof Johansson, biolog och skogspolitisk chef på Sveaskog, i en kommentar.

”Som Sveriges största skogsägare och med staten som ägare ska Sveaskog vara ett föredöme för ett hållbart skogsbruk. Mot denna bakgrund, och med tanke på att vi har flera samtidiga mål och rättmätiga förväntningar, så är det inte så konstigt att Jordens Vänner nu lyfter fram Sveaskog som skogsbrukets representant för denna utmärkelse. Det understryker de utmaningar vi har, men också möjligheterna, och vi tar detta som en grund för fortsatt diskussion för förbättring och utveckling”, skriver Sveaskog.

– Det är bra att greenwashing uppmärksammas och att Sveaskog, som Sveriges största skogsägare, granskas. Däremot håller vi inte med om att Sveaskog, som avsatt drygt 460 000 hektar (motsvarande 670 000 fotbollsplaner) av företagets brukade skogsmark för naturvård, sysslar med greenwashing, säger Olof Johansson.

Svenska Greenwashingpriset är instiftat av Jordens Vänner, som nominerade Sveaskog till priset ”för att de framställer sin verksamhet som hållbart skogsbruk när den bidrar till stora skador på mark och den biologiska mångfalden”.