Rise ger nytt liv åt engångsförpackningar

Foto: Rise

Rise kommer tillsammans med flera aktörer kartlägga och testa förutsättningarna för ökad återanvändning och återvinning av förpackningar och engångsartiklar från "on-the-go"-verksamhet. Målet är att ta fram lösningar utifrån potential till miljönytta samt vad som fungerar längs hela värdekedjan och för konsument. Lösningarna kommer sen att testas i offentlig miljö genom Örnsköldsviks kommun som är en medverkande projektpartners.

 

– Vi ser verkligen fram emot att hitta nya lösningar för våra offentliga miljöer, det här känns som ett mycket intressant projekt som ligger väl i linje med vårt engagemang för hållbarhet, säger Mikael Kristiansson, Chef Trafik och Park, Örnsköldsvik Kommun, i ett pressmeddelande.

 

– Det grundläggande syftet är att hitta incitamenten för återanvändning och återvinning. Vi måste göra det lätt för dem som vill konsumera on the go att även källsortera on the go. Att ta bort något som upplevs som värdefullt och ersätta med något krångligt är inte hållbart. Cirkulärt beteende måste ge ett mervärde, säger Kristina Wickholm, projektledare RISE.

 

Projektet löper på ett år och finansieras av Vinnova. Konsortiet består förutom RISE av COOP Sverige, Duni, Konsumentföreningen Stockholm, Papstar Sverige, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Sugi Group (PantaPå) och Örnsköldsviks kommun.