Mjukpappers absorption i fokus for ny forskning

Inom ramen för Rises nya forskningsområde "Tissue products and processes", som löper från 2018 till 2020, kommer forskaren Mattias Drotz studera absorption och mekaniska egenskaper hos olika belastningsfall. Enligt Mattias Drotz kommer forskarna att fokusera på att utveckla mer energieffektiva processer och optimera slutprodukten för att uppnå optimal funktion och taktila egenskaper.

– Forskarna har dessutom utvecklat nya mätsystem för att studera vätskespridning i olika strukturer samt unika metoder för att studera de brottmekaniska egenskaperna hos hygienprodukter. På så sätt kan man studera absorption och de mekaniska egenskaperna dynamiskt vid olika belastningsfall.

En stor utmaning inom området är att skapa energieffektivare processer, inte minst när det gäller att i tillverkningen torka papperet på bästa sätt. Man kommer också att titta på alternativa fiberslag runt om i världen.