PulPaper: UPM introducerade nya användningsområden för förnybar biomassa

Företagets så kallade - Biofore Gallery - på PulPaper-mässa. UPM:s produktmonter visade flera användningar av förnybar biomassa. Foto: Markku Björkman
Caroline Ruiz från Uruguay håller fuktiga biomassefibrer i handen vid UPM:s monter på PulPaper-mässan i Helsingfors. Foto: Markku Björkman

Papperstillverkaren UPM presenterade sina produkter på PulPaper 2018-utställningen i Helsingfors fram till den 31 maj 2018.

De nya bioproduktinnovationerna i den cirkulära ekonomin omfattar bland annat UPM:s förnybara BioVerno dieselbränsle för transport och UPM:s BioVerno nafta som kan användas för att ersätta fossilt råmaterial i bio plaster.

UPMs träbaserade biokemikalier innefattar GrowDex hydrogel, för cellodling, som i sin tur kan användas vid forskning och utveckling av cancerbehandlingar,

Produktutställningen introducerar också UPM: s mångsidiga specialförpackningsmaterial: etikettmaterial, etikettpapper och flexibla förpackningsmaterial för märkning, förpackning och förpackning.

Dessutom demonstrerades UPMs nya ligninbaserade WISA BioBond limteknologi. I den nya tekniken har ersatt 50 procent av den fossilbaserade fenolen i plywoodproduktion med biobaserat lignin, som man har erhållit som restprodukt efter massaproduktion.

Vd:n och koncernchefen Jussi Pesonen föredrog om omvandlingen inom skogsindustrin som huvudtalare på Business Forums seminarium den 29 maj.

Efter en rad presentationer debatterade UPM:s representanter om hur industrin bör svara på den växande efterfrågan av hållbara och säkra lösningar i en situation som präglas av en allt snabbare befolkningstillväxt.

Den tekniska utvecklingen erbjuder oändliga möjligheter för företag att ta fram produkter som möter de utmaningar som skapas av globala megatrender, såsom klimatförändringar, urbanisering och resursbrist.

Torsdagen den 31 maj kommer utställningen att fokusera på ungdomar och studenter. När babyboomgenerationen nu går i pension kommer nya jobbmöjligheter att öppnas inom hela skogsindustrin.

UPM anser att det krävs en ny typ av kompetens, särskilt inom kemisk industri och i nygrundade företag.

Under mässans sista dag presenterade UPM koncernens traineeprogrammet Bioforce Graduate med fokus på framtida kompetensbehov. De praktikanter som valts för programmet kommer att arbeta i olika positioner i olika länder där UPM är aktivt.

Markku Björkman