PulPaper: Skogen mår bättre av miljövänlig märkfärg

Enligt produktchefen Kontkanen är EnviOns syntetiska markeringsfärger 100 procent biologiskt nedbrytbara. Foto: Markku Björkman
Färgen innehåller glykol, som smörjer tätningarna, slangarna och tankarna effektivt, vilket gör den lätt biologiskt nedbrytbar och farlig endast vid förtäring. Foto: EnVion
Märkningen av stora rörliga och rullande papper- och kartongrullar kräver speciell kunskap som som anpassas från fall till fall genom applikationsutveckling. foto: Markku Björkman)

EnviOn, som ställde ut på årets PulPaper, har enligt enligt produktchefen Heikki Kontkanen tillverkat märkfärger över 10 år. Kontkanen säger att färgerna är mycket omtyckta av skogsmaskinsförare i Sverige och Finland.

- För oss på EnviOn har nöjda kunder och hög produktkvalitet högsta prioritet. Över tio års produktutveckling har vi uppnåt märkfärg som dem ledande skogsmaskintillverkarna rekommenderar att använda i sina maskiner, understryker Heikki Kontkanen.

EnviOn är ett finskt teknokemiskt företag som tillverkar markeringsfärger för trädmärkning med skogsmaskiner.

Ett av EnviOns viktigaste värden är miljövänlighet, som uppnås med rätt valda förpackningar, genom att undvika farliga problemavfall samt genom minskning av mängden kemikalier och genom användning av rätta ämnen för varje enskilt behov.

- Vi ger våra kunder betydande kostnadsförmåner tack vare våra högkvalitativa produkter som garanterar störningsfri användning under krävande förhållanden, berättar Kontkanen på mässan.

Markerade träd urskiljs också lätt i regn och i mörker, så skogsmaskinen behöver inte göra onödiga förflyttningar och rörelser, vilket gör att arbetets effektivtet förbättras.

Markeringsfärgers köldbeständighet är -30°C, understryker Kontkanen. Färgen innehåller glykol, som smörjer tätningarna, slangarna och tankarna effektivt, vilket gör den lätt biologiskt nedbrytbar och farlig endast vid förtäring.

Källa: EnVion