Hästar används fortfarande i skogsavverkningar

Foto: Sveaskog

Sveaskogs entreprenörer Lars-Olov och Daniel Lundgren arbetar till häst med skogsavverkningar. Far och son Lundgren driver ett skogsvårdsföretag i Norrland som använder hästar för att frakta ut virket åt Sveaskog som skördaren har gallrat.

– Då vi använder hästar i skogsarbetet handlar det inte om att konkurrera med maskiner. Hästen är ett komplement i skogsarbetet då man strävar efter mindre stickvägar, har marker med dålig bärighet eller då man värnar om känsliga områden med höga naturvärden, säger Daniel Lundgren till Sveaskog.

Arbetsområdet är Piteå och södra delarna av Luleå kommun, med fokus på klena första gallringar, otillgängliga bestånd och gårdsgallringar. Eftersom arbetet är krävande ställs särskilda krav på både skogshäst och förare. För att en häst skall fungera i skogen behöver den tränas och utbildas under lång tid.

– Det är klart att det tar mer på kroppen men frisk luft dör ju ingen av. Och regnar det så finns det kläder. Vi är rädda om varandra, jag och nordsvensken Dante, säger Daniel Lundgren.