Förarlös drift – var god dröj!

Arkivbild. Skoghalls bruk.

Det sveper en digitaliseringsvåg över industrin - i Sverige samtidigt som i resten av världen - och man kan med visst fog fråga sig: varför just nu? Digitala lösningar är ju inget nytt. Det är knappast heller fråga om något yrvaket uppvaknande från industrins sida till den digitala verklighet som vi alla tar för given sedan många år. Förmodligen finns inget enkelt svar på den frågan, det rör sig sannolikt om flera samspelande faktorer. Men man ska våga sig på en gissning har det att göra med att de digitala lösningarna nu nått en sådan mognadsgrad och robusthet, åtminstone när det gäller AI (artificiell intelligens) och AR (Augmented Reality), att man vågar köra dem i skarpt läge i extremt verksamhetskritiska tillämpningar.

Man kan jämföra dem med förarlösa bilar, ett annat högaktuellt ämne, där de stödsystem som möjliggör den förarlösa driften måste vara 100 procent felsäkra innan man vågar släppa ut dem på det allmänna vägnätet. Lika lite som digitaliseringen av industrin verkar förarlösa bilar vara någon övergående fluga (fast först måste dessa bilar visa sig fungera felfritt och naturligtvis utan att störa annan trafik). Digitaliseringen av industrin är med största sannolikhet också här för att stanna så snart den bestått eldprovet att visa att den också levererar verksamhetsnytta.

Jämförelsen med förarlösa bilar är inte osökt. Den görs av Stora Ensos digitaliseringsexperter vid Skoghalls bruk, som Nordisk Papper & Massa pratat med kring den digitala plattform de håller på att ta fram där. Förhoppningen är att den ska leda till att KM8, en av världens största kartongmaskiner, blir en digitaliseringsreferens för resten av världen.

Den digitala plattformen liknar de vid farthållaren på en bil där den inbyggda intelligensen känner av framförvarande bil och håller avståndet till denna. Alltså ingen helt förarlös bil ännu, men inte långt därifrån. Kommer kartongmaskinen kunna rattas helt utan mänsklig inblandning, helt styrt av ett AI? Blir det nästa steg?  Nej, det tror inte Choy-Hsien Lin på Stora Enso Skoghall, inte inom överskådlig tid i alla fall.

– Det är bara operatörerna som har helhetsbilden, kreativiteten, flexibiliteten och erfarenheten – det kan inte ett AI ersätta, säger Choy-Hsien Lin.

AI-tjänster verkar annars vara som klippt och skurna för massa- och pappersbruk, med den enorma mängd data de genererar när de är i drift. Data som AI-tjänster effektivt kan förädla till information, som kan göra reell skillnad.

I det här numret av Nordisk Papper & Massa har vi också tittat närmare på SCA Östrand, nu när det gått snart ett halvår sedan det utbyggda massabruket är i drift. En investering på 7,8 miljarder kronor.

Ingela Ekebro, projektdirektör på SCA Östrand, som varit med under hela resans gång berättar om hur det hela började med investeringen i en överdimensionerad sodapanna för snart 15 år sedan. I samma veva började man ”bygga land”, torrlägga delar av strandkanten för att göra det fysiskt möjligt att expandera fabriken. Ett arbete som sedan fortgick i 10 år. Ännu är inte sista pusselbiten på plats till denna megainvestering, nu återstår att iordningsställa järnvägsspår för att öka andelen järnvägstransporter till och från fabriken.

Trevlig läsning!

Simon Matthis