Riksdagen stoppar inventeringen av nyckelbiotoper  

Foto: Skogsstyrelsen

Riksdagen har stoppat inventeringen av nyckelbiotoper. Den anses nämligen fortfarande inte vara rättssäker. Norra Skogsägarna välkomnar riksdagens beslut.

–  De ambitiösa arealmålen för avsättningar av skogsmark är uppfyllda. Det behövs inga nya inventeringar, kontroller och ovanifrånperspektiv – det som behövs är förtroendeskapande åtgärder som bygger tillit mellan staten och skogsägarna säger Jonas Eriksson, medlemschef vid Norra Skogsägarna, i ett pressmeddelande.

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.