UPM-Kymmene och Metsä överklagar dom

Foto: Per Pettersson

UPM-Kymmene och Metsä avser att överklaga den senaste domen i samband med det tidigare avslöjade kartellsamarbetet till Finlands Högsta domstol, säger talesmän för bolagen till Risi.

I potten ligger kompensationskrav på 100 miljoner euro.

Stora Enso, som också är indraget i härvan, har inte kommenterat hur bolaget ska agera.

Den ursprungliga kartelldomen gäller virkesanskaffning under åren 1997-2004. UPM avslöjade samarbetet 2004 och undgick därmed böter, medan Stora Enso dömdes att betala 30 miljoner euro, i dag motsvarande 285 miljoner kronor, och Metsä (som då hette Metsäliitto) fick 21 miljoner euro i böter.

Sedan 2011 har ett stort antal mindre privata skogsägare och kommuner samarbetat för att kräva kompensation av storbolagen. Totalt kräver de omkring 100 miljoner euro, 950 miljoner kronor, i ersättning.

I november 2014 beslutade hovrätten att preskriptionstiden ännu inte utgått, vilket storbolagen hävdat, varför ärendet fortfarande lever i lägre instans. Det är detta senaste beslut som bolagen nu säger sig planera att överklaga, skriver Risi.

(Nyhetsbyrån Direkt)