Nytt skogligt samarbete ska stärka forskning och utbildning

Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Samarbetet – som omfattar forskning, innovation och utbildning – ska leda till satsningar som säkerställer kompetensförsörjning och stödjer övergången till en biobaserad ekonomi.

– Skogs- och träindustrierna har en nyckelroll för det hållbara samhället och vi är mycket glada över att branschen ser Luleå tekniska universitet som en viktig samarbetspartner. Vi ser fram emot att konkretisera forskningssatsningar, utveckla våra utbildningar inom området och ta vårt ansvar för kompetensutveckling och det livslånga lärandet, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Ett huvudsyfte med samarbetet är att säkerställa att den trämekaniska utbildningen och forskningen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå utvecklas. Universitetet, Skogsindustrierna och Svenskt Trä ska också ta fram en ny modell för det livslånga lärandet, där anställda inom skogs- och träindustrierna kan kombinera arbete och kompetensutveckling.

– Skogsindustrin är en möjliggörare för en hållbar framtid, genom att tillverka produkter som är alternativ till fossila material. Att öka vår kunskap och stärka både blivande och nuvarande medarbetare i utvecklingen av biobaserade produkter som grund för en växande bioekonomi är verkligen viktigt för oss, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Som en del av samverkansavtalet kommer Luleå tekniska universitet, Svensk Trä och Skogsindustrierna samfinansiera en professur inom området röntgenskanning, träfysik och digitalisering.

 

– Professuren är ett stort steg i utvecklingen av framtidens träindustri, där vi redan innan stocken sågas bestämmer vilka färdiga produkter virket ska användas till, säger Björn Källander, forskningschef vid Svenskt Trä.

 

Universitetet ska också utreda förutsättningarna för inrättande av en trämekanisk avslutning i Skellefteå för studenter inom civilingenjörsprogrammen i maskinteknik och arkitektur, liksom för att denna inriktning kan utvecklas till en internationell master. Skogsindustrierna och Svenskt Trä undersöker möjligheten att bidra med ett antal stipendier för att underlätta rekryteringar av toppstudenter från Europa och tredje land. Genom stark industrisamverkan i kurserna och en återinförd långtidspraktik för masterstudenter och civilingenjörsstudenter ska andelen examinerade ingenjörer som väljer en karriär inom träindustrin ökas. Svenskt Träs medlemmar garanterar då betald praktikplats för dessa studenter.