Massapriset fortsätter falla

Den negativa pristrenden för NBSK-massapris fortsätter i hela Europa, enligt Euwids senaste statistik.

Svag efterfrågan präglar de europeiska massamarknaderna. Att efterfrågan och priser skulle vända uppåt, som massaproducenter hoppats på, kommer av allt att döma inte att ske i augusti.

Det råder fortfarande  stort överutbud på massamarknaden med prispress på NBSK- samt BEK-massa (blekt eukalyptus) som följd.

Enligt Euwid har många pappersbruk infört antingen driftstopp eller minskat produktionen i augusti. De har helt enkelt inte råd att sitta på stora lager och ser sig därför tvingade att ge efter för köparnas krav.

Källa: Euwid