Acosense installeras i massabruk i Kina

Ill: Acosense

Acosense meddelar att Elof Hansson lagt order på två av deras instrument för installation i ett massabruk i Kina. Instrumenten kommer att analysera torrhalten i svartlut i en av massabrukets indunstningslinjer.

Installationen kommer att ske under vintern och innebär att Acosense stärker sin position inom analys av svartlut. Slutkunden har sedan tidigare två instrument installerade.

– Kunder som efter att ha använt våra instrument i ett år kommer tillbaka medför en tydlig signal att de är nöjda, säger Pia Holmberg, sälj och marknadsansvarig på Acosense, i ett pressmeddelande.

Ordervärdet uppgår till omkring 400 000 SEK.

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som helhet. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan.