Mintec Paper expanderar i Köping

Foto: Mintec

Mintec Paper, ett företag som erbjuder marknaden omrullning, trissning, arkning och skärning av papper, kartong och non-wovenmaterial, har investerat i två toppmoderna linjer för konvertering av material till förpacknings- och livsmedelsindustrin i sin anläggning i Köping. Med den kommer man mer än fördubbla kapaciteten.

Investeringarna rör sig dels om en helt ny maskin för att trissa smalbanor av papper och kartong för bland annat papperssugrörstillverkning och annan slutanvändning som kräver väldigt smala banor av papper med mycket små toleranser. Den andra nyinvesteringen är en större maskin för konvertering av stora rullar papper och kartong och som kompletterar tidigare maskin, men ökar kapaciteten väsentligt. Båda maskinerna togs i bruk under sommaren.

– Vi är stolta över att vi fått förtroende hos några av de största och mest krävande producenterna av förpackningsmaterial. Vi rampar nu upp produktionen med fokus på kvalitet. De nya linjerna gör att vi kan öka servicegraden genom kortare ledtider plus att vi erbjuder marknaden en ännu större produktportfölj genom högkvalitativ smalbanekonvertering, säger Joakim Friberg, VD på Mintec, i ett pressmeddelande.