220 miljoner i statligt stöd till norskt pappersbruk  

Foto: Norske Skog

Norske Skogs pappersfabrik i norska Halden (Norske Skog Saugbrugs) har fått 233 miljoner norska kronor fördelat på tre år,. rapporterar tidningen Skogsaktuellt.

Norges miljödepartement har beslutat att bevilja så kallat CO2-kompensation till bolaget. Det är ett stöd som ges till konkurrensutsatt industri med hög elförbrukning för att dämpa effekterna av EU:s system för utsläppskvoter.  

Kjell Arve Kure, vd för Norske Skog Saugbrugs AS, säger:

- Den betydande konkurrensnackdelen som Saugbrugs har haft sedan 2012 jämfört med våra största konkurrenter elimineras nu. Den framtida CO2-kompensationen beror på CO2-kvotpriset, men för åren 2018 och 2019 uppgår kompensationen för oss till 32 miljoner respektive 86 miljoner NOK. Regeringens beslut att ge oss CO2-kompensation är alltså ett betydande bidrag till att upprätthålla den befintliga verksamheten och investera i ny framtidsinriktad verksamhet i synergi med pappersproduktionen.