Kalifornien nobbar kvittoförbud

Foto: Travelarz/Wikimedia Commons

Kalifornien var på god väg att bli den första delstaten i USA som förbjuder kvitton på papper, om inte kunden uttryckligen begär det. Ett lagförslag om ett förbud pekade på att det skulle leda till minskad miljöpåverkan genom mindre pappersavfall. Förslaget fick bifall i de första instanser men har nu stoppat av senaten i delstaten, delvis på grund av starkt motstånd från pappers- och skogsindustrin, bland annat American Paper & Forest Association.

Förbudsivrarna har väckt så mycket ont blod hos konverterare av papperskvitton att de bildat en egen branschförening i somras, Paper Receipts Converting Association (PRCA) för att proaktivt motarbeta liknande initiativ. De välkomnar nu det negativa utfallet:

– Kaliforniens senat fattade rätt beslut. Papperskvitton är ett säkert, effektivt och beprövat sätt att registrera transaktioner, och vi är glada över att lagstiftaren erkände det. PRCA kommer noga att följa liknande lagstiftning idag och i framtiden, säger Mike Rapier, ordförande för PRCA.

Källa: Paper Age