Återanvända förpackningar – hot eller möjlighet?

Kung Carl XVI Gustaf inviger fabriken. Foto: SCA

Under World Economic Forums toppmöte i Davos presenterades en potentiellt banbrytande förpackningslösning för återanvändning av förpackningar. En innovation som det varit märkligt tyst om. En lång rad livsmedelsjättar med Coca Cola, Pepsi, Nestlé och Unilever i spetsen och även ett logistikföretag som UPS står bakom initiativet som erbjuder kunder återanvändna förpackningar som samlas in efter användning för att sedan rengöras och användas på nytt.

Loop kallas innovationen och den är ett exempel på hur förpacknings- och livsmedelsindustrin tillsammans kan minska sin miljöpåverkan genom att reducera avfall. Med återanvändning går man ett steg längre i sitt miljöengagemang än när man bara återvinner material. Det är en bokstavlig tillämpning av den omhuldade cirkulära ekonomin. Och med så många mäktiga multinationella företag bakom sig lär nog Loop höra mer talas om sig vad tiden lider - att projektet inte rönte någon större uppmärksamhet i Davos kan ju också bero på att hela toppmötet blev en flopp då så många av världens största makthavare uteblev från det.

Hur kan återanvändna förpackningar påverka förpackningsföretagens affärer, på ett positivt eller negativt sätt? Det är en fråga branschen bör ställa sig för sannolikt är detta en gryende trend. Även inom den exploderande e-handeln kan återanvändna förpackningar göra inbrytningar.

I det här numret av Nordisk Papper & Massa kan du läsa om den franska start-upen Living Packets och deras uppfinning, en återanvändningsbar förpackning som utnyttjar flera spjutspetstekniker, som blockkedjeteknik, IoT, elektroniska etiketter med mera, som gör allt vad primär-, sekundär- eller tertiärförpackningar överflödigt. Förpackningen, som är avsedd för e-handeln, kan återanvändas mer än 1000 gånger. Ett problem finns dock med den och det kan visa sig bli oöverstigligt. Mer om det i reportaget.

Förpackningsbranschen är nu måttligt förtjusta i Living Packets uppfinning. En av uppfinnarna av The Box, som produkten helt enkelt kallas, berättade för undertecknad om hur de blev bemötta med ohöljd aggressivitet på en tysk förpackningsmässa, där Living Packets medverkade med en monter. Kanske handlade det inte bara om en allmän irritation över stöddiga start-up - med mycket ord och liten verkstad - utan också om att The Box uppfattas som ett hot mot förpackningsbranschens hela affärsidé om förpackningen som en förbrukningsvara.

Men det är inte genom att ha på sig skygglappar och skynda baklänges man möter framtiden. Då gäller det att vara agil, på tårna. Vis av erfarenheterna från det branta raset för tidningspapperet för nästan två decennier sedan är massa- och pappersindustrin nog rätt härdad inför liknande utmaningar, och omställnings- och anpassningsförmåga har visat sig var en av dess paradgrenar.

Nordisk Papper & Massa ägnar också stort utrymme åt invigningen av expansionsprojektet Helios, som lett till att världens största barrmassabruk slagit upp portarna i Östrand. Flera hundra deltagare gästade eventet som kulminerade med att kung Carl XVI Gustaf klippte banden, som passande nog utgjordes av två laserstrålar.

 

Trevlig läsning!

Simon Matthis