Skogsindustrierna inviger permanent Brysselkontor

Foto: Skogsindustrierna

Den 1 oktober invigdes Skogsindustriernas kontor i Bryssel med ett välbesökt Öppet Hus. Kontoret, som Anna Holmberg bemannar, ligger i Svenskt näringslivs lokaler.

– Vi är inga nykomlingar i Bryssel. Tvärtom har vi under många år varit frekventa besökare, men då använt metoden "flyg in, flyg ut". Med ett kontor här, och en permanent representation genom Anna Holmberg, trappar vi upp ett snäpp med målet att påverka tidigare i de politiska processerna, skapa ännu starkare nätverk och fortsätta bidra konstruktivt, sa vd Carina Håkansson i sitt välkomsttal på Skogsindustriernas Öppna hus i Bryssel.

Hon fortsatte:
– Jag är övertygad om att en växande skogsbaserad, cirkulär bioekonomi spelar en viktig roll i skiftet mot en mer hållbar värld. Den svenska skogsindustrin ser sig själv som en del av lösningen, inte ett av problemen. När andra talar om att bidra om tio eller tjugo år från nu, erbjuder vi lösningar idag som skapar omedelbara klimatfördelar.

Aktuella frågor för kommissionen som är av särskilt intresse för Skogsindustrierna är bland annat European Green Deal.

– European Green Deal är på vår radar, liksom en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi, en plan för hållbara investeringar i Europa och uppdaterade strategier för biodiversitet och industri, sade Håkansson vidare.