Röntgen maximerar sågverkets vinst

Kontrollrummet i Sävar såg. Foto: Anders Frick, EFN Ekonomikanalen.

En industriell skiktröntgen har installerats på Sävar såg utanför Umeå. Den skannar trästockar och har en kapacitet på ungefär 150 meter stockar per minut, vilket gör såglinjen till en av Europas modernaste.

– Det är samma teknik som man har på sjukhusen men med en hastighet som motsvarar 70–80 patienter i minuten, säger Johan Oja, teknisk chef på Norra Skogsägarna, som driver sågverket i Sävar via bolaget Norra Timber.

Skanningen kombineras med den senaste bandsågstekniken där fokus ligger på tunna sågsnitt och hög hastighet. Genom processen ska värdet kunna höjas med 5 – 10 procent. Genom skanningen identifieras kvistarnas storlek och placering. Tack vare bildbehandlingen hittar datorerna ett optimalt sätt att såga stocken. Bakom tekniken ligger 30 års forskning och utveckling, vilket har lett till installationen av skannern. Det är en datortomograf från Italien med namnet Microtec CT-log.

– Vi kan se hur stocken ser ut inuti innan vi sågar itu den. På så sätt kan vi bestämma vad vi ska producera av varje enskild stock och därmed få maximalt värdeutbyte, fortsätter Johan Oja.

Sävar såg har länge arbetat med kontinuerliga förbättringar. Det har, tillsammans med nya investeringar, lett till att sågverket har kunnat gå från en produktionsvolym om 140 000 kubikmeter per år 2010 till 250 000 kubikmeter i år – en siffra som kommer att höjas ytterligare till nästa år.