Lignoboost exporteras till Brasilien

Bäckhammarsbruk där den första demonstrationsanläggningen för LignoBoost installerades. Foto: Rise

Valmets pilotanläggning för tillverkning av lignin, LignoBoost, som utvecklats i Sverige, har nyligen exporterats till Brasilien. Där ska den användas av Klabin, Brasiliens största tillverkare och exportör av förpackningspapper, för att separera ligninet ur svartluten.

LignoBoost är en teknik för uttag av högkvalitativt lignin från ett sulfatmassabruk som utvecklats av Innventia i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Tekniken ägs sedan 2008 av Valmet.

Tekniken finns sedan tidigare installerad på industriella anläggningar i Sydamerika, Finland och USA.