Ny hamnterminal invigd i Finland

Foto: HaminaKotka

En ny hamnterminal har invigts i Kotka i Finland. Det är en expansion av en befintlig hamn, det nya så kallade D-området i Mussalo-hamnen. Hamnoperatören HaminaKotka har investerat 40 miljoner euro i infrastruktur i expansionsområdet som omfattar cirka 30 hektar. Företaget Steveco har där byggt en modern massaterminal på 20 000k kvadratmeter som ska serva UPM:s massafabriker Kaukaa och Kymi massafabriker, vars leveranser ska styras till Mussalo-hamnen. Baltic Sea Pulp Centre kallas teminalen.

Hamnoperatören har också tecknat en avsiktsförklaring med Finnpulp Oy för att skeppa deras massa från den planerade massafabriken i Kuopio via den nya hamnen.

Ännu återstår mycket arbete med utbyggnaden. Den första delen av kajen i D-området är snart klar, meddelar HaminaKotka. I ett senare skede kommer mer kaj byggas och även lagringskapaciteten kan utökas då.