Rottneros förvärvar Nykvist Skogs AB

Foto: Rottneros

Rottneros har förvärvat Nykvist Skogs AB. Målet är att affären ska öka Rottneros tillgänglighet till skogsråvara som erbjuds från privata skogsägare långsiktigt.

Nykvist Skogs verkar som en oberoende skogsaktör i Värmland, inom framför allt virkeshandel, skogsförvaltning, avverkning, skogsvård och rådgivning. Bolaget förser den lokala massa- och sågverksindustrin med råvara och omsatte ca. 90 MSEK under räkenskapsåret 2018/19, en ökning med 37 procent jämfört med föregående år.

– Förvärvet av Nykvist Skogs innebär att Rottneros stärker sina råvaruanskaffningsmöjligheter ytterligare. Genom köpet ökar koncernens tillgång till råvara från gruppen privata skogsägare, som utgör omkring hälften av skogsägandet i Sverige. Bolaget har affärsrelationer med Rottneros sedan länge och är mycket välskött med god tillväxt historiskt. För att säkerställa Nykvist Skogs fortsatta utveckling kommer verksamheten drivas vidare som ett självständigt dotterbolag i koncernen. Ambitionen är att expandera verksamheten och utöka virkesflödet genom organisationen ytterligare, säger Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros.