Ovanligt stora virkeslager i september

Foto: Skogsstyrelsen

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis har minskat sen i somras men är trots det ovanligt stora för årstiden. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det totala lagret på 9,3 miljoner kubikmeter den 30 september i år. Det är 34 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

 

Lagren av massaved var totalt 5,6 miljoner kubikmeter vilket är 43 procent mer än samma tid förra året. Lagret av tall- och barrmassaved stod för större delen av ökningen och var med 4,2 miljoner kubikmeter 64 procent större än förra året. Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,5 respektive 0,9 miljoner kubikmeter.

 

Jämfört med förra hösten har andelen massaved lagrad vid terminal ökat och andelen vid bilväg minskat. Andelen lagrad massaved vid industri är oförändrad.

 

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 2,8 miljoner kubikmeter vilket är 22 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

 

Lagret av massaflis var 0,9 miljoner kubikmeter. Även detta var en ökning med 21 procent jämfört med samma tid förra hösten.