Ahlstrom-Munksjö avyttrar verksamheten för glasfiberarmering

Foto: Ahlstrom Munksjö

Ahlstrom-Munksjö har avtalat om försäljning av verksamheten för glasfiberarmering S:t Michel, Finland, till Vitrulan Composites Oy, som är ett helägt dotterbolag till Vitrulan Group och ett företag inom den familjeägda industrikoncernen ADCURAM Group.

Ahlstrom-Munksjös anläggning i S:t Michel tillverkar glas- och kolfiberbaserad armeringsduk. Sortimentet består huvudsakligen av specialförstärkningar av glasfiber för tillämpningar inom vindkraftssektorn samt för andra slutanvändare inklusive marinindustrin och transportsektorn som tillverkas i S:t Michel. Vid utgången av 2018 sysselsatte anläggningen cirka 100 personer. Nettoomsättningen uppgick till cirka 30 miljoner euro och avyttringen kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på koncernens jämförbara EBITDA. Den skuldfria köpeskillingen uppgår till 6,5 miljoner euro. Affären väntas bli slutförd under fjärde kvartalet 2019 och omfattas av sedvanliga villkor för genomförande. Anläggningen i S:t Michel hör till Ahlstrom-Munksjös affärsområde Filtration and Performance.

– Vi gör regelbundet bedömningar av den bästa värdegenererande sammansättningen av bolagets affärsverksamheter. Anläggningen i S:t Michel har en teknik för vävda produkter och en kundbas som avviker från koncernen i övrigt samt även en lägre förädlingsgrad. Verksamheten ger små synergifördelar i Ahlstrom-Munksjös affärsområdesportfölj. Vitrulan Group är en strategisk och industriell aktör som erbjuder ett gott hem för vår teknik och kunniga medarbetare vilka i gengäld kan komplettera Vitrulans utbud och skapa tillväxtmöjligheter, säger Ahlstrom-Munksjös koncernchef och VD Hans Sohlström, i ett pressmeddelande.

Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta tillverka glasfiberväv på anläggningarna i finska Karhula och ryska Tver. Bolaget kommer att försvara och stärka sin ledande ställning inom glasfiberväv där det besitter unik teknisk expertis och nära kundrelationer. Bolaget är världsledande inom golvbeläggningar och har för avsikt att bredda ytterligare sin portfölj.