Oroväckande snabb avskogning av Amazonas

Foto: Nejl Palmer/Wikimedia Commons

Ny officiell statistik visar att avskogningen i brasilianska Amazonas ökade med 30 procent mellan augusti 2018 och juli 2019 jämfört med föregående år. Det handlar om 10 000 kvadratkilometer skövlad mark. Och då har inte skogsbränderna i augusti beaktats, vilket får experter att befara att avskogningen är ännu mer omfattande.

Studien är baserad på satellitdata och kallas Prodes (Surveillance Project of the Deforestation of the Amazon by Satellite).

Den brasilianska regeringen skyddar inte Amazonas mot jordbrukets framfart, vilket sägs vara en viktig orsak till avskogningen. Tvärtom har Bolsonaro-regeringen nyss tillåtit odling av sockerrör i Amazonas där sådan odling varit förbjuden i tio år. Man ser även möjligheten att börja odla soja i Amazonas igen.