Sture Noréus får utmärkelsen Ekmanmedaljen

Foto: MoRe

Sture Noréus kommer att tilldelas utmärkelsen Ekmanmedaljen 2019 av Svenska Pappers- och CellulosaIngenjörsföreningen på Ekmandagarna 2020. Sture har varit drivande inom många banbrytande utvecklingsprojekt inom massaindustrin, främst i anknytning till MoDo.

 

Ekmanmedaljen är en utmärkelse som sedan 1929 delas ut av Svenska Pappers- och CellulosaIngenjörsföreningen. Medaljen "kan på styrelsens förslag efter föreningens beslut tilldelas person för förtjänstfulla tekniska eller vetenskapliga insatser inom föreningens arbetsområde."

 

Medaljen delas ut till minne av Carl Daniel Ekman (1845-1904) som var den förste som använde sulfitmetoden i industriell skala för tillverkning av pappersmassa.

I motivering för Sture Noréus som medaljör till Carl Daniel Ekmans minne står bland annat:

 

”Sture Noréus har under hela hans yrkesverksamma karriär jobbat inom massaindustrin och då  huvudsak i anknytning till MoDo, dess fabriker och dess spinnoff-företag. Han började på Domsjös sulfitfabrik och gick sedan vägen över forskningsavdelningen till Husums massabruk. Sture har varit drivande inom många banbrytande utvecklingsprojekt och för honom är tillgången till ett labb och försöksutrustning oerhört viktigt.

 

Ett projekt där Sture har varit tongivande är utvecklingen av syrgasdelignifieringen, där Sture med kollegor under senare delen av 60-talet löste gåtan kring hur skadliga, kolhydratnedbrytande metaller ska hanteras. Arbetet i labbskala resulterade snabbt i en lyckad implementering i en fiberlinje och riktlinjerna från huvudpatentet från 1970 tillämpas idag i massafabriker världen över.”