Priserna på skogsmark ökar – men minskar på virke

Skogsmarkspriserna fortsätter att stiga i hela landet. Samtidigt sjunker virkespriserna och konjunkturen ser ut att mattas av. Detta medför att Skogssällskapets Skogindex stiger.  

– Lågränteläget gör det intressant för redan befintliga skogsägare att köpa mer skog, men det är också så att personer som inte har ägt skog tidigare ser skogen som ett bra placeringsalternativ nu. Dessutom är det alltjämt ett ganska begränsat utbud på marknaden i förhållande till antalet spekulanter, vilket ytterligare kan skruva upp priserna, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson i ett pressmeddelande.

Vad som eventuellt kan sätta sina spår på fastighetsmarknaden framöver är att virkespriserna nu sjunker. Nedgången har skett i flera etapper där en första prissänkning syntes redan i våras och ytterligare prissänkningar har skett under hösten.

– Det är en allmän konjunkturavmattning som också påverkar skogsindustrin. Bilden vi ser är en vikande efterfrågan och sänkta priser på trävaror och cellulosaprodukter. Vi har även sett att en del sågverk börjar få det tufft med den löpande lönsamheten. Vissa sågenheter har redan dragit ner på sin kapacitet, andra enheter stängs helt och hållet, säger Ulrik.

En förklaring till den allt svalare prisbilden på virket, bortsett från konjunkturförändringar, är härjningarna av granbarkborren. De omfattande problemen har lett till ett stort utbud grantimmer med kvalitetskador och som i sin tur pressar marknaden.
Granbarkborren har också ställt till med stora problem i exempelvis Tyskland, Österrike och Tjeckien än vad de har varit i Sverige.

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).