Uppdaterade skogskartor från Skogsstyrelsen

Karta: Skogsstyrelsen

Nu finns de första nya uppdaterade kartorna över Sveriges skogar tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats. På bland annat Mina sidor finns den nya datan klar för en femtedel av landets skogar. Där kan skogsägaren se aktuell information om bland annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa.

Informationen om skogen, så kallade skogliga grunddata, togs fram 2009-2016 för hela Sverige med hjälp av laserskanning från flygplan. Det har gett många användare enkel tillgång till digital information som inneburit stora möjligheter till effektivisering och kvalitetshöjningar i skogsbruket. Men skogen förändras ständigt och informationen behöver uppdateras för att vara användbar.

En ny laserskanning av Sveriges skogsmark pågår och nu finns den första nya datan publicerad därifrån. Hela laserskanningen beräknas ta mellan sex och sju år att genomföra.  

Skogliga grunddata uppdateras successivt för de områden som laserskannats på nytt. Det handlar om data som trädhöjd, virkesförråd, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och skogens biomassa.

 

– Tack vare att informationen om skogen är tillgänglig i bland annat Mina sidor kan fler skogsägare med stöd av underlaget enkelt få överblick, antingen hemma vid köksbordet eller via mobiltelefonen ute i skogen, och smidigt planera för till exempel gallring, röjning och avverkning. Vi är övertygade om att uppdaterade skogliga grunddata ger förutsättningar för en effektivare skogsproduktion och bättre miljöhänsyn, säger Liselott Nilsson, GIS-specialist vid Skogsstyrelsens enhet för geografisk information.