Finnpulps planerade massabruk i Finland i malpåse

Ill: Finnpulp

Finnpulps planerade investering på 1,6 miljarder euro i ett nytt barrmassabruk i Kuopio i Finland blir inte av. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen avslagit företagets ansökan om miljötillstånd.

Bruket skulle på papperet ha blivit ett av världens största barrmassafabriker med en årlig massaproduktionskapacitet på 1,2 miljoner ton. Till det kommer 60 000 ton tallolja och 1 TWh miljövänlig el till elnätet i landet.

- Detta markerar slutet på det nuvarande fabriksprojektet, vilket är en stor förlust för Finland, säger Niilo Pellonmaa, styrelseordförande i Finnpulp, i ett pressmeddelande.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Finnpulp ställer sig frågande till beslutet och menar att de lämnat in alla underlag som efterfrågats av myndigheter och domstolar. Domstolen anser dock att företagets studier om miljöpåverkan inte är tillräckliga.

Finnpulps miljötillståndsprocess har tröskats i nästan fem år och enligt Niilo Pellonmaa sänder domstolen beslut också ut ett negativt budskap internationellt om att Finland inte är ett attraktivt land att investera i.

– Enligt detta beslut är den finska investeringsmiljön inte attraktiv för internationella investerare. Det var stort intresse för Finnpulp-projektet världen över och vi lyckades redan få med en betydande internationell investerare i projektet. Begripligt nog värdesätter investerare stabilitet och förutsägbarhet när man överväger investeringar. Fem års osäkerhet för internationella investerare är […] alltför lång tid, säger Pellonmaa.