Valmet levererar ytterligare en mjukpapperslinje till amerikanskt bruk

Bild: Valmet

Valmet har fått ännu en order på en Advantage ThruAir mjukpappersmaskin till Irving Consumer Products i USA. Den här ordern följer direkt på den maskin som nyligen installerades och startades upp i Macon i USA. Den nya maskinen beräknas starta 2022 och kommer att förse den nordamerikanska marknaden med ultra-premium produkter.

Värdet av ordern har inte avslöjats.

– Valmet och Irving kan se tillbaka på en lång relation med flera framgångsrika projekt. Vi är entusiastiska över att arbeta tillsammans för att hjälpa dem nå sina produktions- och kvalitetsmål. Deras produkter är uppskattade av de krävande nordamerikanska konsumenterna som efterfrågar bästa mjukhet, tjocklek och absorbtionsförmåga. Irvings snabba beslut att investera i en ny mjukpappersmaskin är ett kvitto på den lyckade uppstarten av TM9. Vår relation bygger på förtroende, gemensamma mål och att leverera resultat, säger Jan Erikson, VP Sales, Valmet.

 Valmets leverans består av en komplett mjukpappersanläggning med massahanterings-utrustning. Den nya ordern omfattar en Advantage ThruAir mjukpappersmaskin inklusive en OptiFlo IITIS inloppslåda, ThruAir torkcylindrar, luftsystem och en Advantage SoftReel rullstol. Ordern innehåller även ång- och dammsystem, automationssystem, grundläggande bruksdesign och rådgivartjänster. Produktionslinjen kommer att ge ett produktionstillskott på 75.000 årston till Irvings nuvarande produktion.