Forskare vid Karlstads universitet inleder nytt förpackningsprojekt

Forskarna Helén Williams, Fredrik Wikström och Jakob Trischler från CTF ska leda projektet Transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling. Foto: Paper Province

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har tilldelats Lidl Future Initiatives pris. De får drygt 3,8 miljoner för ett treårigt forskningsprojekt som ska öka kunskapen om livsmedelsförpackningar hos konsumenter och förpackningsutvecklare.

– Vi vill bidra till att råda bot på den förvirrade debatten om plastförpackningar genom att utveckla ny kunskap för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och projektledare för det nya projektet.

Projektet ska titta på konsumenternas hantering av produkter och förpackningar samt på vilka faktorer som spelar in när den bästa förpackningen väljs. Målet är att ta fram en guide som ska underlätta när man kan välja eller bör undvika plast.

Många konsumenter har en bristande förståelse för förpackningars funktion, enligt Helén Williams. Till exempel hur de skyddar livsmedel och underlättar så att allt innehåll kan förbrukas och på så vis bidrar till minskat matsvinn.

– Mindre matsvinn är nödvändigt för att vi ska klara utmaningar med minskad klimatpåverkan från livsmedelssektorn, säger Helén Williams.

– Att utforma eller välja en förpackningslösning som tar hänsyn till materialets och produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln är en komplex uppgift som innefattar många olika faktorer. Vårt mål är att göra denna process så enkel som möjlig med hjälp av vår guide.