SCA:s rederiverksamhet flyttar hem till Sverige

Foto: SCA

På grund av av den nya tonnageskatten flyttar SCA-koncernen hem fartygsägandet till Sverige och bildar vid årsskiftet bolaget SCA Shipping AB.

– Att ha hela rederiverksamheten samlad är en mer logisk lösning för oss, säger Per-Anders Westin, Finance Manager, SCA Logistics.

SCA:s rederiverksamhet har tidigare varit placerade på Isle of Man. SCA är inte ensamma om att vilja flytta hem rederiverksamheten. Enligt SCA har ett tiotal andra företag ansökt till Skatteverket om just det efter att skattereglerna för fartygsägande ändrats.

Det nya shippingbolaget omfattar SCA:s egna RoRo-fartyg m/s SCA Ortviken, m/s SCA Obbola och m/s SCA Östrand. De chartrade containerfartygen m/s SCA Munksund och m/s SCA Tunadal ingår inte i bolaget.