Valmet utvecklar digitala ekosystem för mjukpappersproduktion

Foto: Valmet

Valmet och maskintillverkaren Fabio Perini har ingått ett samarbetsavtal kring ekosystem baserat på Industriellt internet för mjukpappersindustrin. Målet är att tissueproducenter och konverterare ska kunna jobba effektivare tillsammans samt utbyta kunskaper och resurser till fördel för deras kunder.

Projektet syftar till att erbjuda en obruten kedja av produktionsdata från tissuemaskinen till konverteringslinjen och utnyttja applikationer baserade på artificiell intelligens för att göra konverteringen mer effektiv. Det här kommer att ge betydande kvalitets- och effektivitetsförbättringar på bruksnivå till tissueproducenter och konverterare, enligt Valmet

– Med utgångspunkt från kundens behov, tar nu Valmet och Fabio Perini de första stegen för att utveckla lösningar där innovation går bortom företagsgränser samt täcker in både tissueproduktion och konverteringsprocesser. Genom samarbete med våra gemensamma kunder kan vi erbjuda digitala lösningar och tjänster som driver tissuebrukens prestanda framåt, säger Jari Almi, Vice President, Industrial Internet, Valmet, i ett pressmeddelande.