Förändring i Stora Ensos koncernledning

Foto: Stora Enso

Personaldirektör Malin Bendz kommer den 15 januari 2020 att sluta sin anställning hos Stora Enso. Efter 20 år på företaget går hon nu vidare med nya utmaningar utanför Stora Enso.

– Jag vill tacka Malin för hennes hängivna arbete med att utveckla vår personalstrategi och vårt samarbete med olika startupbolag genom utformandet av Stora Ensos Accelarator-program. Med sin omfattande erfarenhet inom företaget har hon varit en uppskattad medlem i koncernledningen. Jag önskar Malin all lycka i hennes framtida karriär, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.

Sökandet efter en efterträdare kommer att inledas omedelbart. Chefsjurist Per Lyrvall tillträder som tillförordnad personaldirektör under övergångsperioden.