Svenska skogsfonden Silvestica Green Forest är fulltecknad

Sedan starten av skogsfonden Silvestica Green Forest sommaren 2017, har verksamheten utvecklats snabbare än planerat och vid årsskiftet uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 1 600 MSEK kronor fördelat på 54 000 hektar. Som följd av den snabba investeringstakten blev det aktuellt med ett utökat åtagande från investerarna. Responsen från samtliga ska ha varit mycket positiv och strax före årsskiftet 2019/2020 var fonden fulltecknad och stängd i enlighet med målsättningen, dvs. ett totalt åtagande om ca 5 000 MSEK, fördelat på fondens investerare.

- Intresset för fonden har uppfyllt våra förväntningar och vi håller nu ett högt tempo för att identifiera och genomföra nya och intressanta förvärv. Tack vare en effektiv organisation, våra samarbetspartners och väl utbyggda nätverk runt Östersjön räknar vi med att under de kommande åren närma oss fondens målsättning om 5 000 MSEK i totalt investerat kapital. Grovt räknat innebär det ca 140 000 hektar skogsmark fördelat på de fem länderna runt Östersjön; Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen, att jämföra med de 54 000 hektar som vi i nuläget redan äger, säger Karl Danielsson, presstalesman för Silvestica Green Forest.

 

Fondens investerare är:

 

- Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

- Folksam-gruppen

- KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap) 

- FPK (Försäkringsbranchens Pensionskassa)